KME NEVO PRO 4 CYL.

375.00 лв.

Категория:

КМЕ  NEVO системата е с лесен за работа софтуер/интерфейс  и с доста големи възможности за решаване на различни затруднения при програмирането,без да се налага смяна на контролера с по висок клас. Снабдена е с нови  механизми за управление на дозата газ. NEVO e оборудван  с нов двуядрен  микроконтролер използван в автомобилната индустрия. Компютрите са малки и компактни .Имат адаптивна система с корекция в целия диапазон на оборотите.Напредналата диагностична система дава възможност за лесно и бързо отстраняване на проблеми.Системата има възможността за добавяне на бензин по време на работа на газ.

 • Системата е снабдена с специализиран тест на газови инжектори
 • Напълно автоматизирана система за конфигурация и автокалибрация
 • Съвременен превключвател с възможност за регулиране на силата на звук и контраст
 • MOSA –  Адаптация по карта , която дава възможност за автоматична корекция  на сместа при изменение  от некачествена газ.
 • Системата за последователно впръскване на газ NEVO е създаден на базата на дългогодишен опит на KME.
 • Контролерът  NEVO PLUS има  допълнителни  канали за емулация, тои има функцията да чете аналогови сигнали, като например
 1. Ламбда сонда. Lambda 0 – 1 V, Lambda 0 – 5 V, Lambda 5 – 0 V,Lambda 0.8 – 1.6 V
 2. За генериране на сигнала за натоварване на двигателя ,базирана на данни от сензора  за измерване на въздушния поток в Valvetronic автомобили .
 3. Конфигурируем 12V изход, това дава възможност  да се прекъсне горивната помпа през  реле.  Има възможност да свържете външен температурен сензор за температурата на редуктора или сензор за температура на газта.
 • Интегриран  OBD модул за диагностика които дава възможност за:
 • OSA -OBD Адаптация която променя корекции въз основа на информацията, събрана от OBD  комуникация с бензиновия компютър.Корекции на сместа може да се изчисляват въз основа на краткосрочни тримове STFT или дългосрочни и краткосрочни тримове LTFT. STFT
 • Прочитане на грешки от бензинов контролер
 • Изтриване на грешки от бензинов контролер
 • Живи данни
 • Комуникация с следните протоколи:
 1. ISO9141,KWP2000slow,KWP2000fast,CAN_11bitID_500kbps,CAN_29bitID_500kbps,CAN_11bitID_250kbps,CAN_29bitID_250kbps
Shopping Cart