• Автогазът изисква много по-висока температура за запалване в сравнение с бензина и дизела.
  • Автогазът има най-ниския диапазон на запалимост от всяко изкопаемо гориво.
  • За разлика от бензина и дизела, ако автогаз изтече, той не се събира или образува локви, а вместо това се изпарява и се разсейва във въздуха.
  • Тъй като автогазът се отделя като пара, той не може да бъде погълнат като бензин, дизел или алкохол.
  • Автогазът е практически без мирис и цвят в естественото си състояние. Неприятната миризма, която може да свържете с пропан се добавя за да помогне при откриването в случай на теч.
  • Резервоарите за гориво за автогаз са 20 пъти по-устойчиви на пробиване и могат да издържат на много по-голямо налягане от типичните резервоари за бензин.
  • Автогазът е нетоксично, неканцерогенно, некорозионно гориво. Той не представлява опасност за подпочвените води, повърхностните води или почвата и като се има предвид състоянието му като газ, не се разлива, събира и не оставя остатъци.